RSS
ПриветствиеЦентрДеятельностьДокументыПубликацииЗаконыВидеоСсылкиБлогКонтакты
ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ

» Питання виборців до кандидатів у народні депутати

Під час передвиборної боротьби застосовуються найвитонченіши методи агітації виборців та маніпуляції.

Щоб допомогти виборцям зробити свідомий вибір Гуманітарний центр підготував питання виборців до кандидатів згідно чинного законодавства.

 1. Чим визначається статус народного депутата України?
 2. Перелік питань які вирішують народні депутати, повноваження Верховної Ради України?
 3. Які питання з повноважень Верховної Ради України пропонує в своїй програмі вирішити кандидат?
 4. Ким був висунутий кандидат?
 5. Чим повинен керуватись народний депутат при виконанні своїх повноважень? Чи має кандидат обов’язкове знання законодавства, щоб захищати інтереси виборців та дбати про добробут Українського народу?
 6. Чий представник народний депутат України?
 7. Перед ким відповідальний народний депутат?
 8. Чого повинен дотримуватись народний депутат, депутатська етика, та що неприпустимо?
 9. Які взаємовідносини та зв’язки народного депутата з виборцями, періодичність інформування виборців?
 10. Обов’язки народного депутата?
 11. Підстави дострокового припинення повноважень народного депутата?
 12. Які існують види відповідальності?
 13. Що таке недоторканість народного депутата та непорушність його повноважень?  Які існують виключення?
 14. Запитання до депутатів вибираних вдруге?

 Нагадування

1. Перш, ніж віддати свій голос на виборах за того чи іншого кандидата

добре подумай, яке майбутнє ти бажаєш собі та своїм дітям.

 

2. Добробут народу, оптимальний устрій суспільства і майбутнє країни

визначаються існуючим рівнем спільності.

Не буде спільності – не буде нічого.

 

3. Якщо війна означає голод, смерть, соціальну й людську убогість,

то «третя світова війна» вже їде повною ходою.

Це війна, зброя якої – лихварські відсотки,

маніпуляція цінами, нечесні умови угод.

Це війна, яка заганяє людей в безробіття,

хвороби й злочинність.

До яких пір ми можемо це терпіти?

 

4. Під час передвиборних кампаній регулярно лунають обіцянки

боротися з інфляцією, покращити соціальні інститути та

підтримувати заходи з покращення екологічної обстановки.

В умовах сьогоденної грошової системи

здійснити все це в комплексі неможливо.

 

5. Той народ та уряд, який позитивно віднесеться до ідеї реформи безвідсоткових грошей

в найближчому майбутньому, стане на шлях соціальної рівності,

екологічного виживання та одужання від грошових хвороб,

які десятиліттями отруювали так звані «економіки вільного ринку».


Питання виборців до кандидатів у народні депутати

1.     Чим визначається статус (права, обов'язки і відповідальність) народного депутата України?

Конституцією України ( 254к/96-ВР), Законом України «Про статус народного депутата України» від 17.11.1992 № 2790-XII.

ЗУ «Про статус народного депутата України»

Цей Закон визначає статус (права, обов'язки і відповідальність) народного депутата України у Верховній Раді України та за її межами, встановлює правові і соціальні гарантії здійснення народним депутатом України своїх депутатських повноважень.

 

2.     Перелік питань які вирішують народні депутати, повноваження Верховної Ради України?

Конституція України

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції;

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції;

3) прийняття законів;

4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

12) надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністра України;

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції;

14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;

15) призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на призначення і звільнення з посад осіб у випадках, передбачених цією Конституцією;

16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати;

17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України;

19) призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України;

20) призначення половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

21) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;

23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;

24) надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України;

25) надання згоди на призначення Президентом України на посаду Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади;

26) призначення третини складу Конституційного Суду України;

27) обрання суддів безстроково;

28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

32) надання у встановлений законом строк згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України;

33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією;

34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України;

35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату;

36) затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації; визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної власності.

Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.

Стаття 92. Виключно законами України визначаються:

1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина;

2) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства;

3) права корінних народів і національних меншин;

4) порядок застосування мов;

5) засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку;

6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; екологічної безпеки;

7) правовий режим власності;

8) правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання;

9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;

10) засади регулювання демографічних та міграційних процесів;

11) засади утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, засобів масової інформації;

12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики;

13) територіальний устрій України;

14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи організації та діяльності адвокатури;

15) засади місцевого самоврядування;

16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;

17) основи національної безпеки, організації Збройних Сил України і забезпечення громадського порядку;

18) правовий режим державного кордону;

19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації;

20) організація і порядок проведення виборів і референдумів;

21) організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних депутатів України;

22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

Виключно законами України встановлюються:

1) Державний бюджет України і бюджетна система України; система оподаткування, податки і збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи;

2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав; порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України;

3) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних стандартів;

4) порядок використання і захисту державних символів;

5) державні нагороди;

6) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання;

7) державні свята;

8) порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального.

Законом України оголошується амністія.

 

 3.     Які питання з повноважень Верховної Ради України пропонує в своїй програмі вирішити кандидат?

 

 4.     Ким (якою партією або якою громадою округу) був висунутий кандидат?

ЗУ «Про вибори народних депутатів України»

Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати

1. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через партії або шляхом самовисування відповідно до цього Закону.

Стаття 52. Загальний порядок висування кандидатів у депутати

2. Право висування кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі реалізується виборцями через партії у порядку, передбаченому цим Законом.

3. Право висування кандидатів у депутати у одномандатних округах реалізується виборцями через партії або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Законом.

ЗУ «Про статус народного депутата України»

Стаття 7. Взаємовідносини народного депутата України з виборцями
1. Народний депутат постійно підтримує зв'язки з виборцями у порядку, встановленому законом.
Народні депутати, обрані в одномандатних виборчих округах, зобов'язані підтримувати зв'язок з виборцями своїх округів. Народні депутати, обрані в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, здійснюють зв'язок з виборцями, які мешкають на території України, у порядку персонального представництва, визначеному депутатськими фракціями (групами) Верховної Ради України відповідно до закону.

 

 5.     Чим повинен керуватись народний депутат при виконанні своїх повноважень? Чи має кандидат обов’язкове знання законодавства, щоб захищати інтереси виборців та дбати про добробут Українського народу?

ЗУ «Про статус народного депутата України»

Стаття 1. Народний депутат України

3. При виконанні своїх повноважень народний депутат керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі.

 

6.     Чий представник народний депутат України?

ЗУ «Про статус народного депутата України»

Стаття 1. Народний депутат України
1. Народний депутат України (далі - народний депутат) є обраний відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) представник Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законами України.

 

 7.     Перед ким відповідальний народний депутат?

ЗУ «Про статус народного депутата України»

Стаття 7. Взаємовідносини народного депутата України з виборцями

3. Народний депутат відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом як уповноважений ним представник у Верховній Раді України.

 

 8.     Чого повинен дотримуватись народний депутат, депутатська етика, та що неприпустимо?

ЗУ «Про статус народного депутата України»

Стаття 8. Депутатська етика
1. У своїй діяльності народний депутат повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу.
2. Неприпустимим є використання народним депутатом свого депутатського мандата всупереч загальновизнаним нормам моралі, правам і свободам людини і громадянина, законним інтересам суспільства і держави.
3. Народний депутат не повинен використовувати депутатський мандат в особистих, зокрема корисливих, цілях.

 

9.     Які взаємовідносини та зв’язки народного депутата з виборцями, періодичність інформування виборців?

ЗУ «Про статус народного депутата України»

Стаття 7. Взаємовідносини народного депутата України з виборцями
1. Народний депутат постійно підтримує зв'язки з виборцями у порядку, встановленому законом.
Народні депутати, обрані в одномандатних виборчих округах, зобов'язані підтримувати зв'язок з виборцями своїх округів. Народні депутати, обрані в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, здійснюють зв'язок з виборцями, які мешкають на території України, у порядку персонального представництва, визначеному депутатськими фракціями (групами) Верховної Ради України відповідно до закону.
2. Народний депутат відповідно до закону розглядає звернення виборців, а також від підприємств, установ, організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, вживає заходів для реалізації їх пропозицій і законних вимог, інформує виборців про свою депутатську діяльність під час особистих зустрічей з ними та через засоби масової інформації

Стаття 24. Обов'язки народного депутата України

…11) постійно підтримувати зв'язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби і запити населення, а у разі необхідності повідомляти про них Верховну Раду України та її органи, вносити пропозиції та вживати в межах своїх повноважень заходи щодо їх врахування в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
12) інформувати виборців про свою депутатську діяльність через засоби масової інформації, на зборах виборців періодично, але не рідше двох разів на рік;…

 

10.   Обов’язки народного депутата?

ЗУ «Про статус народного депутата України»

Стаття 24. Обов'язки народного депутата України
      Народний депутат зобов'язаний:
      1) дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави;
2) додержуватися вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону, закону про регламент Верховної Ради України ( 1861-17, 547-17 ) та інших законів України, додержуватися присяги народного депутата України;
3) бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано;
4) особисто брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою України та її органами;
5) виконувати доручення Верховної Ради України, відповідного комітету, депутатської фракції (групи), тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, до складу яких його обрано;
6) інформувати Верховну Раду України та її органи, до складу яких його обрано, про виконання доручень Верховної Ради України та її органів;
7) додержуватись вимог трудової дисципліни та норм депутатської етики;
8) як член депутатської фракції (групи):
додержуватись вимог Положення про депутатську фракцію (групу);
виконувати функції, закріплені Положенням про депутатську фракцію (групу), відповідно до цього Закону, закону про регламент Верховної Ради України та інших законів України;
представляти інтереси депутатської фракції (групи) у комітеті, тимчасовій спеціальній або тимчасовій слідчій комісії, до складу яких його обрано;
9) як член комітету, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії:
бути присутнім на засіданнях комітету, підкомітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії, до складу яких його обрано, та брати участь у їх роботі;
додержуватись порядку та норм депутатської етики на засіданнях комітету, його підкомітетів, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії та робочих груп органів Верховної Ради України;
виконувати доручення комітету, підкомітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії, визначені їх рішеннями;
10) завчасно повідомляти про неможливість бути присутнім на засіданні Верховної Ради України чи її органів керівників цих органів;
11) постійно підтримувати зв'язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби і запити населення, а у разі необхідності повідомляти про них Верховну Раду України та її органи, вносити пропозиції та вживати в межах своїх повноважень заходи щодо їх врахування в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
12) інформувати виборців про свою депутатську діяльність через засоби масової інформації, на зборах виборців періодично, але не рідше двох разів на рік;
13) розглядати звернення виборців відповідно до вимог та в порядку, встановленому Законом України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ).
Народний депутат розглядає всі одержані ним пропозиції, заяви та скарги виборців, узагальнює їх, за необхідності вносить відповідні пропозиції до Верховної Ради України та її органів, а також до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
У разі необхідності народний депутат надсилає пропозиції, заяви та скарги громадян органам державної влади, органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам, установам та організаціям, до повноважень яких входить розгляд звернень громадян чи вирішення порушених у них питань по суті. Про результати розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян органи та посадові особи зобов'язані повідомити громадянина, від якого надійшло звернення, і народного депутата у терміни, встановлені Законом України "Про звернення громадян";
14) проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України для роботи з виборцями.
У випадку залучення до участі у розгляді пропозицій, заяв і скарг, а також у прийомі громадян посадових осіб органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій не пізніш як за три дні до початку прийому народний депутат повідомляє їх про час і місце проведення прийому, а також про орієнтовне коло питань, які мають розглядатися на прийомі;
15) здійснювати безпосередньо або із залученням своїх помічників-консультантів, представників громадськості контроль за розглядом у органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли на його ім'я;
16) використовувати депутатські бланки лише для офіційних запитів, звернень та листів, які підписуються ним власноручно.

Конституція України

Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.

Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".

 

 11.    Підстави дострокового припинення повноважень народного депутата?

ЗУ «Про статус народного депутата України»

Стаття 4. Дострокове припинення повноважень народного депутата України
Повноваження народного депутата припиняються достроково у разі:
1) особистої письмової заяви про складення депутатських повноважень;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;
5) смерті;
6) порушення вимог частини першої статті 3 цього Закону.

Стаття 3. Несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності
1. Народний депутат не має права:
1) бути членом Кабінету Міністрів України, керівником центрального органу виконавчої влади;
2) мати інший представницький мандат чи одночасно бути на державній службі;
3) обіймати посаду міського, сільського, селищного голови;
4) займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної практики у вільний від виконання обов'язків народного депутата час;
5) залучатись як експерт органами досудового слідства, прокуратури, суду, а також займатися адвокатською діяльністю;
6) входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку.

 

 12.   Які існують види відповідальності?

Конституція України

Стаття 60, 80, 92, 131

Юридична, цивільно-правова, адміністративна, дисциплінарна, кримінально-правова.

 

 13.   Що таке недоторканість народного депутата та непорушність його повноважень?  Які існують виключення?

Конституція України

Стаття 80. Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність.

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

ЗУ «Про статус народного депутата України»

Стаття 10. Загальні положення

… 5. Народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп

Стаття 27. Недоторканність народного депутата України
1. Народному депутату гарантується депутатська недоторканність на весь строк здійснення депутатських повноважень. Народний депутат не може бути без згоди Верховної Ради України притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований.

2. Обшук, затримання народного депутата чи огляд особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та застосування інших заходів, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата, допускаються лише у разі, коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

3. Особливості порядку притягнення народного депутата до відповідальності визначаються Конституцією України, цим Законом та законом про регламент Верховної Ради України ( 1861-17, 547-17 ).

Стаття 26. Непорушність повноважень народного депутата України
1. Ніхто не має права обмежувати повноваження народного депутата, крім випадків, передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими законами України

 

 14.    Запитання до депутатів вибираних вдруге?

14.1.  Як депутат дбав про добробут Українського народу, як захищав інтереси виборців?

ЗУ «Про статус народного депутата України»

Стаття 24. Обов'язки народного депутата України

      Народний депутат зобов'язаний:

1) дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави.

 

14.2.  Кількість отриманих та розглянутих депутатом заяв, скарг, звернень, пропозицій  виборців (з яких питань), результат?

ЗУ «Про статус народного депутата України»

Стаття 24. Обов'язки народного депутата України
Народний депутат зобов'язаний:

13) розглядати звернення виборців відповідно до вимог та в порядку, встановленому Законом України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ).
Народний депутат розглядає всі одержані ним пропозиції, заяви та скарги виборців, узагальнює їх, за необхідності вносить відповідні пропозиції до Верховної Ради України та її органів, а також до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

14.3.  Кількість його депутатських запитів (з яких питань), результат?

ЗУ «Про статус народного депутата України»

Стаття 15. Право народного депутата України на депутатський запит

2. Депутатський запит - це вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції.

 

14.4.  Кількість його депутатських звернень (з яких питань), результат?

ЗУ «Про статус народного депутата України»

Стаття 16. Право народного депутата України на депутатське звернення

Депутатське звернення - викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.

 

14.5.  Скільки разів та з яких питань депутат скористався правом законодавчої ініціативи (вніс законопроект, проект постанови, інше)?

ЗУ «Про статус народного депутата України»

Стаття 12. Право законодавчої ініціативи народного депутата України
1. Народний депутат має право законодавчої ініціативи, яке реалізується у формі внесення до Верховної Ради України:
1) законопроекту;
2) проекту постанови;
     3) іншої законодавчої пропозиції.

 

14.6.  До яких депутатських фракцій (груп) входив народний депутат, був членом комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, його досягнення та користь для народу?

 

14.7.  Які пропозиції та власні думки вносились та викладались народним депутатом (з яких питань), в чому суть, результат?

ЗУ «Про статус народного депутата України»

Стаття 14. Права народного депутата України в органах Верховної Ради України

4. Народний депутат, який є членом комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, має право:
1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях відповідного комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії будь-якого питання, що належить до їх компетенції, а також брати участь в обговоренні питань, що вносяться на розгляд комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії…

3) викласти свою окрему думку як додаток до рішення комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.

 

14.8.  Якими гарантіями трудових прав користувався народний депутат або члени його сім’ї (заробітна плата, пільги, матеріальна допомога, безкоштовне медичне обслуговування, інше)?

14.9.  Сума коштів, отриманих та витрачених депутатом, на забезпечення умов для виконання депутатських повноважень, та скільки з неї отримав народ?

14.10. Скільки разів депутат був на зборах виборців та про що інформував виборців?

 

Завантажити одним файлом, (151 КБ).

Центр трансформации
Адрес: Украина, г. Киев, ул. Оранжерейная, 3. Тел.+ 38 (050) 380-14-56.

design by jack4max :: powered by iji 2013